Ürünlerimiz

Size, Ailenize ve İşyerinize Özel Çözümler

En elverişli teklifleri sunmak, ihtiyaca göre şirket tercihi ile çözüm odaklı acente hizmeti vermek için çabalıyoruz.

Trafik Sigortası

Zorunlu Trafik Sigortası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen ve trafiğe çıkan her aracın yaptırmak zorunda olduğu bir sigorta çeşididir. Her yıl yenilenmek zorundadır. Trafik Sigortası, kaza sonucunda diğer araç veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararlar için sizi teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.


Kasko

Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan menfaatin aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır.


Konut

Konut sigortası evinizi ve ailenizi koruma altına alan en önemli sigortadır. Konut sigortaları evinizi yıkılmalardan, hırsızlıktan, terörden ve kazalardan korumayı amaçlayan bir sigorta çeşididir. Yeni gelen günün ne getireceği bilinmeyeceğinden konut sigortası yaşanabilecek risklere karşı size teminat altına alır.

DASK

Zorunlu Deprem Sigortası ile, depremin, yangın, infilak ve yer kayması dahil, sigortalı binalarda ve temellerinde, doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır.


Sağlık

Ülkemiz sağlık alanında en modern teknolojileri ve en kapsamlı tanı yöntemlerini  bulunduran hastanelere sahip. Ancak bu gelişmiş teknoloji ve tedavi imkanlarına  çok ciddi mali bedeller ödenmesi halinde ulaşılabiliyor. Sosyal güvenlik sistemleri özel hastanelerde tedavi imkanı sunmasına rağmen, yapılan anlaşmalar gereği hasta katılımlarının ciddi boyutlara ulaşması çoğu zaman hastaları ve ailelerini zor durumda bırakabiliyor.


Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Seyahat

Hayat Sigortası