Ürünlerimiz

Acil Sağlık Sigortası

Acil Sağlık Sigortası Nedir?

Hayat Acil Sağlık Sigortası, yaralanma veya cerrahi bir müdahale gerektiren durumlarda sizleri ve sevdiklerinizi güvence altına alarak, gereken teşhis, tedavi ve tıbbi müdahale masraflarınızı teminatlarınız dâhilinde karşılar. Ayrıca online doktor, diş bakım ve sağlık taraması (check-up) teminatlarımızdan da faydalanabilirsiniz.

Kimler yararlanabilir?

Acil Sağlık Sigortası’ndan 18 – 65 Yaş arası Türkiye’de ikamet eden herkes yararlanabilmektedir.

Hangi avantajları sağlar?

 • Acil Sağlık Sigortamızın poliçe süresi 1 yıllıktır.
 • Tüm planlarımızda dahil olan online doktor ve diş bakım hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilirsiniz.
 • Online Doktor Hizmeti ile;
  • Zaman bulamadığınızda,
  • Sağlıkla ilgili sorularınızı yüz yüze sormaya çekindiğinizde,
  • Acil ve ulaşımın zaman alacağı durumlarda birkaç saniye içerisinde ister yüz yüze ister yazışarak doktorlarımıza ulaşabilirsiniz.
 • Uygun primler ve ödeme imkanlarından faydalanabilirsiniz.
 • Sigorta primleri yaşa ve cinsiyete göre değişmez.

Sağlık Taraması (Check-up) Teminatı

Sağlık taraması (Check-up) teminatımız belirlediğimiz kurumlarda geçerli olup, 4 ayını dolduran sigortalılar tarafından kullanılabilir. Sağlık taramamız dahili muayene, EKG, akciğer grafisi, tam kan sayımı, sedimentasyon, açlık kan şekeri, kolesterol, SGPT, tam idrar tahlili ve üre gibi tahlil ve tetkikleri kapsamaktadır.

Acil Sağlık Sigortası kapsamına giren durumlar aşağıdaki gibi gibidir;

 • Suda boğulma,
 • Trafik kazası,
 • Cinsel saldırı,
 • Terör, sabotaj, kurşunlanma, bıçaklama, kavga vb,
 • Yüksekten düşme,
 • Ciddi iş kazaları ile uzuv kopmaları,
 • Elektrik çarpması,
 • Donma, soğuk çarpması,
 • Isı çarpması,
 • Ciddi yanıklar,
 • Ciddi göz yaralanmaları,
 • Zehirlenmeler,
 • Anafilatik şok,
 • Omurga ve alt ekstremite kırıkları,
 • Kalp krizi, hipertansiyon krizleri,
 • Akut solunum problemleri,
 • Şuur kaybına neden olan her türlü organik kusur,
 • Ani felç,
 • Ciddi genel durum bozukluğu,
 • 39,5 derece üzeri yüksek ateş,
 • Diabetik ve üremik koma,
 • Genel durum bozukluğunun eşlik ettiği dializ hastalığı,
 • Akut batın,
 • Akut masif kanamalar,
 • Menenjit, ensefalit, beyin apsesi,
 • Renal kolik.