Ürünlerimiz

Kritik Hastalık Sigortası

​Kritik hastalıklarda ortaya çıkan yüksek sağlık giderleri karşısında Kritik Hastalık Sigortası, hastalığın teşhisi anında toplu para güvencesi sunarak sizin ve ailenizin hayat standardının korunmasına yardımcı oluyor.

Kritik hastalıklar sebebiyle maddi ve manevi olarak sıkıntılı geçen dönemlerde Kritik Hastalık Sigortası size maddi destek sunmaktadır. Ayrıca, sağladığı yaşam kaybı teminatıyla da sevdiklerinizin kendilerini tam olarak güvende hissetmelerine olanak tanımaktadır.

Kritik Hastalık Sigortası Nedir?

Kritik Hastalık Sigortası kapsamında, yaygın olarak görülen beş kritik hastalık ve herhangi bir nedenle vefat riskine karşı teminat sağlanmakta, sigorta süresinde bu hastalıklardan birisi ile karşılaşılması durumunda, hastalanan kişiye tek seferde kritik hastalık teminat tutarı (ölüm teminatının yarısı) kadar tazminat ödemesi yapılmaktadır. Kritik hastalık tazminatı ödenmiş bir sigortalının poliçe süresi sonuna kadar kalan sürede vefat etmesi durumunda ise toplam teminatın kalan yarısı kanuni varislerine ödenir.

Kritik Hastalık Sigortası bir sağlık sigortası değildir. Bu sigorta kapsamında sağlık giderleriniz oluştukça değil, tek seferde toplu olarak yapılacak ödemeden faydalanırsınız.

Üstelik seçeceğiniz pakete bağlı olarak “Acil Ambulans-Sağlık Danışmanlığı Hizmeti” ve “İkinci Görüş Hizmetleri”nden de ücretsiz yararlanırsınız.

 

Neden Kritik Hastalık Sigortası yaptırmalıyım?

– Kritik bir hastalığa yakalandığınızda en iyi tedavileri yaptırabilmek için,
– Yıllarca çalışarak yapmış olduğunuz birikimin tedavi giderlerine harcanmasını önlemek için,
– Yüksek sağlık masrafları karşısında sevdiklerinizin maddi sıkıntıya düşmemesi için,
– Fiziksel olarak çalışmanızın zor olduğu bir dönemde hayat standardınızı koruyabilmeniz için,
– Hastalık sonucunda ya da herhangi bir nedenden dolayı vefat ederseniz, geride kalanların maddi durumlarının etkilenmemesi için.

Ürünün teminatları nelerdir?

Ölüm teminatı
Kritik hastalık teminatı

Teminat altına alınan hastalıklar nelerdir?

Kanser
Kalp krizi (myokard enfarktüsü)
Ameliyatı gerçekleştirilmiş kroner arter by-pass cerrahisi
Kalp kapakçığı cerrahisi
İnme