Ürünlerimiz

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası nedir?

SGK’lısınız özel hastanelerin sağlık hizmetlerinden de yararlanmak istiyorsunuz ancak yüksek prim ödemekten çekiniyorsanız Tamamlayıcı Sağlık Sigortası tam da size göre. Bu sigorta poliçesi ile sağlık sigortasının neredeyse 3’te 1’i fiyatına özel sağlık sigortası yaptırabilirsiniz.

Sadece SGK katılım ücreti ödenir

SGK’lı bir kişi dilerse daha düşük fiyata sigortalanabilir. Şöyle ki eğer özel sağlık sigortası yoksa sadece SGK’lı olarak anlaşmalı özel hastaneye gittiğinde hem hastane hem de SGK fark ücreti öder. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda ise sadece SGK katılım ücretini ödemek yeterli olur. Örneğin 90 TL hastane ve 12 TL SGK katılım ücreti ödenen bir doktor için sadece 12 TL’lik katılım ücreti ödemeniz yeterlidir. Üstelik her türlü testler ve tetkikler için de para ödemezsiniz.

İki tür teminat var: Yatarak ya da yatarak + ayakta

Tamamlayıcı sigortada ister yatarak ister yatarak ve ayakta iki türlü teminat alabilirsiniz. Yatarak teminatta sigortalının başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklarına ilişkin, tıbben gerekli olması ve doktorun bu nedeni ayrıntılı olarak raporunda belirtmesi şartıyla; dâhili ve/veya cerrahi yatışları, sigortalının hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık durum giderleri, küçük müdahaleleri karşılanır.

Yatarak artı ayakta tedavi teminatında ise tıbbı müdahalelerin yanı sıra doktor muayenesi, tahlil, radyoloji, fizik tedavi rehabilitasyon gibi tedaviler de karşılanır. Yılda 6 adet muayene teminatı kullanılabilir. Her muayene için de ayrı ayrı tanıt işlemleri, yani 6 kez de tanı işlemleri kullanılabilir. Ayrıca teminat kapsamına girmek için belli bir süre beklemeniz gerekmez. Tamamlayıcı sigorta alır almaz hastanelerden faydalanabilirsiniz.

Açıkçası normal şartlarda yılda 6 kereden fazla hastaneye gitmiyorsanız ara sıra doktor yolu tutuyorsanız, bu sigorta oldukça avantajlı. Üstelik yatarak tedavide de limit ve tedavi sınırı yok. Aşağıdaki tabloda yaş gruplarına göre sigorta ücretlerini inceleyebilirsiniz. Tabloda İstanbul ve İstanbul dışında yaşayanlar ile onlara bağımlı yani bakmakla yükümlü oldukları hastaların ödemelerini ayrı ayrı görebilirsiniz.

Sigorta primleri hariç operasyon gibi yatarak tedavi gerektiren durumlarda başka bir ödeme yapmazken, muayenelerde ise hastaneden hastaneye değişse de yaklaşık 12 TL’lik bir katkı ücreti öder. Tetkikler içinse ödeme yapmaz. Doğum teminatı ise ayrı değerlendirilir.